News of the world

This blog is in the first case meant for myself so I don't forget interesting stuff. So you will find lots of useless topics, but there will certainly be also readings that might interest you. Lots of the items will go about my family, things we do or don't do but also about software, cars, gadgets, music, etc ... .

17 okt. 2007

Conceptueel prototype

Zoals jullie zich misschien nog herinneren heb ik verleden academiejaar de post-academische opleiding usability design gevolgd aan de KULeuven. Voor mijn eindwerk heb ik o.a. een conceptueel prototype gemaakt van een interactieve mobiele kiosk.

Een conceptueel prototype wordt gebruikt, zoals de naam het al zegt, om een concept te verduidelijken, een idee iets concreter te maken a.h.v. afbeeldingen zodat bijvoorbeeld management zich beter een gedacht kan vormen van wat het idee eigenlijk juist inhoud. Of dit conceptueel prototype kan ook reeds in een zeer vroeg stadium gebruikt worden om reeds feedback te krijgen van de beoogde gebruikers zoals: wat vinden ze van het idee, zouden ze dit nuttig vinden, welke aspecten vinden ze leuk, wat verstaan ze niet van het concept, hoe en wanneer zouden zij het gebruiken, enz. Je kan dus met zo'n conceptueel prototype in een vroeg stadium al heel wat te weten komen.

Zoals reeds eerder gezegd zullen we proberen om met dit conceptueel prototype het idee proberen uit te leggen. Belangrijk hierbij is dat we ons in eerste instantie hiervoor niet richten op hoe de eigenlijke GUI er moet uit zien maar eerder hoe de gebruiker interageert met het systeem en wat hij of zij hiermee ervaart.

Hieronder vind je mijn eerste poging van zo'n conceptueel prototype dat het concept van de interactieve mobiele kiosk probeert te verduidelijken.

Zoals je ziet is het niet zo moeilijk om een conceotueel prototype te maken. Een digitale camera om wat foto's te nemen, een grafisch tooltje om enkele dingen uit te knippen en powerpoint om het storyboard te vervolledigen.

Je zou het eventueel nog eenvoudiger kunnen houden en de verschillende cellen van het storyboard gewoon tekenen. Maar ik heb het gevoel dat als je wat meer realistischer materiaal gebruikt de aanvaarding wat hoger ligt voor het gebruik van zo'n conceptueel prototype.

Deze manier om prototypes te maken leunt ook sterk aan bij het boek van Bill Buxton: Skecthing User Experiences, getting the design right and the right design. In dit boek draait het vooral om op een zo snel mogelijke manier, met zo eenvoudig mogelijke middelen sketches of prototypes te maken die voorgelegd kunnen worden om het concept te verduidelijken. Conceptual prototyping met foto's of met tekeningen is mijns inziens een duidelijk voorbeeld hiervan.

Tags: